Društvo kmetijske tehnike Slovenije

Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

tel.: 01-2805-262, 031-619-970 (predsednik), 041-220-656 (podpredsednik)

fax.: 01-2805-255

E-mail: drustvo@dkts.si, www.dkts.si

TR DKTS : SI56020110091812551

D.Š.: 65899423

Predsednik: mag. Jože Dular

GSM: +386 31619970,

jo.dular@gmail.com

Podpredsednik: dr. Viktor Jejčič

GSM: +386 41220656

viktor.jejcic@kis.si

Člani Upravnega odbora: mag. Jože Dular- predsednik, dr. Viktor Jejčič-podpredsednik, mag. Branko Šket-podpredsednik, dr. Miran Lakota, Marjan Južnik, Franc Lasbaher