DTKS je stanovsko društvo, ki deluje že od leta 1984. Društvo združuje in povezuje tako posameznike, ki delujejo na področju kmetijske tehnike (strojnike, kmete, raziskovalce, predavatelje, dijake, študente, ljubitelje stare kmetijske tehnike), kot proizvajalce in prodajalce kmetijske tehnike. Društvo se aktivno vključuje v problematiko opremljanja kmetijstva z sodobno kmetijsko tehniko, reševanje okoljskih problemov in alternativnih virov energije na podeželju. Pri svojem delu se povezuje tudi z mednarodnimi stanovskimi organizacijami in ustanovami.

Temeljna naloga društva je vspodbujanje znanstvenega in strokovnega dela na področju proizvodnje, uporabe in prodaje kmetijske tehnike, njene racionalne in varne uporabe, organiziranje različnih oblik seznanjanja, usposabljanja in izobraževanja članov (kongresov, simpozijev, posvetovanj, delavnic, strokovnih tečajev, predavanj, posvetov, razprav, ekskurzij, tekmovanj, itn.). Veliko pozornosti posvečamo obveščanju članov in širše javnosti o delu društva, skrbi za dvig tehnične kulture ter izdajanje strokovnih knjig, publikacij in informacij. Pomemben del naših aktivnosti je namenjenih sodelovanju z državnimi in javnimi institucijami, ustanovami ter gospodarskimi organizacijami s področja proizvodnje, vzdrževanja, opravljanja storitvenih dejavnosti in prodaje in kmetijske tehnike in opreme v kmetijstvu.