Predstavitev dejavnosti Društva kmetijske tehnike Slovenije

Nagel razvoj tehnike je prodrl že v vse aktivnosti našega življenja. Čeprav je za kmetijstvo značilno, da se so razvojni koraki bolj dolgoročno zasnovani, smo v zadnjem obdobju priča tudi hitrim spremembam v tehnoloških in še posebej v biotehnoloških procesov v kmetijstvu. S tem povečujemo produktivnost in ekonomičnost pridelave hrane, pridobivamo nove -obnovljive vire energije ter okoljsko sprejemljivo predelujemo biološke odpadke in jih ponovno vključujemo v proizvodni proces. Upravljanje teh procesov pa ne bi bilo možno brez avtomatske regulacije in digitalizacije teh zahtevnih bioloških procesov. Društvo kmetijske tehnike Slovenije (DTKS) tekoče sledi razvoju kmetijske tehnike in se aktivno vključuje v razvojna prizadevanja kmetijstva in predelave ter promovira uporabo sodobne procesne tehnike. Pri tem vključujemo v naše aktivnosti tako proizvajalce hrane in strojne opreme, kot tudi prodajalce kmetijske tehnike. Ker se zavedamo, da je strokovno usposabljanje osnova vsakega napredka, je velik del naših aktivnosti povezanih tudi s šolskimi in raziskovalnimi ustanovami.

Drugi najpomembnejši sklop aktivnosti DTKS predstavljajo aktivnosti na področju ohranjanja naše kulturne dediščine in nekdanjih običajev pri kmetijskih opravilih na podeželju. Tako vsako leto (doslej že 21. zapored) naše društvo organizira Srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike v Jablah pri Megšu. Na srečanju ljubitelji stare kmetijske tehnike – tako starejši kot tudi mladi, predstavljajo svoje eksponate – stare kmetijske stroji, naprave, orodja (nekateri so lepo obnovljeni in imajo že zgodovinsko vrednost) ter način nekdanjega življenja na podeželju. Srečanje je zanimivo ne samo za starejše, ki se sedaj nostalgično spominjajo nekdanjih sicer težkih kmečkih opravil, ki so se navadno zaključevali z veselim kmečkim praznovanjem, ampak je poučno tudi za mlade in druge obiskovalce. Ti se navadno prvič seznanjajo z nekdanjimi poklici, navadami in načinom življenja na podeželju, ki so doslej že za vedno odšli v zgodovino in literaturo.

Pomemben del vsakega društva je tudi povezovanje in druženje članov. Z organiziranjem strokovnih ekskurzij doma in v tujino in različnih oblik srečanj pa prispevamo k medsebojnemu spoznavanju, druženju, izmenjevanju izkušenj in tudi usposabljanju. K temu sodi tudi sodelovanje s podobnimi stanovskimi društvi in organizacijami v Sloveniji in po svetu ter udeležba naših članov na simpozijih s področja razvoja sodobne tehnike za pridelavo hrane, bioplina, procesne tehnike in zmanjševanju negativnega vpliva kmetijske dejavnosti na okolje.

DKTS kot vsako drugo društvo večino svojih aktivnosti izvaja na prostovoljni osnovi. Da bi lahko vsak član delal bolj deloval na »svojem interesnem področju« smo našo organiziranost razdelili na posamezne sekcije: Sekcija ljubiteljev starodobnikov, Sekcija za inovacije in raziskovalno delo, Sekcijo za kmetijsko šolstvo.

V kolikor vas naštetega aktivnosti zanimajo, vas vabimo da se nam pridružite in pomagate pri oblikovanju našega programa, da bo še bolj prilagojen po eni strani interesom članov DTKS po drugi pa potrebam našega kmetijstva. S tem namenom smo tudi vzpostavili novo spletno stran DTKS, kjer lahko objavljate vaše mnenje in prispevke, hkrati pa najdete obilo koristnih informacij in napotkov.

Ljubljana, 16.11.2018

mag. Jože Dular
Predsednik DKTS