Temeljna naloga društva je vzpodbujanje znanstvenega in strokovnega dela na področju proizvodnje, uporabe in prodaje kmetijske tehnike, njene racionalne in varne uporabe, organiziranje različnih oblik seznanjanja, usposabljanja in izobraževanja članov (kongresov, simpozijev, posvetovanj, delavnic, strokovnih tečajev, predavanj, posvetov, razprav, ekskurzij, tekmovanj, itn.).

Veliko pozornosti posvečamo obveščanju članov in širše javnosti o delu društva, skrbi za dvig tehnične kulture ter izdajanje strokovnih knjig, publikacij in informacij.