Vabilo na 20. Jubilejno slovensko srečanje ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike

Spoštovani!

Društvo kmetijske tehnike Slovenije prireja jubilejno 20. slovensko srečanje ljubiteljev stare kmetijske tehnike, ki bo v soboto, 10. junija 2017 v Jablah (Loka pri Mengšu) na prostoru Kmetijskega inštituta Slovenije. Srečanje v zgodovinskem ambientu (zraven je grad Jable) vsako leto obišče več tisoč obiskovalcev in številčni aktivni udeleženci s starodobnimi kmetijskimi stroji in napravami iz naše države in sosednjih držav.

Na srečanju se starodobna kmetijska tehnika predstavlja v obliki posameznih eksponatov ali v delovanju (vožnja in prikaz opravil s starodobnimi traktorji, delovanje stacionarnih kmetijskih motorjev za pogon kmetijskih strojev, prikaz nekdanjega načina dela s starodobnimi stroji in vprežnimi priključki, prikaz starodobnih kmetijskih naprav in orodij ipd.) skupaj s strokovno razlago tehničnih lastnosti in delovanja.

Najbolj ohranjene in strokovno restavrirane starodobne kmetijske stroje in naprave, strokovna komisija oceni (sestavljena je od priznanih strokovnjakov s področja zgodovine kmetijske tehnike), njihovi lastniki pa prejmejo priznanja za svoje eksponate. Letos bo tudi ponovitev tematske predstavitve tehnologije predelave oljnic oziroma stiskanja rastlinskega olja iz semena oljnic, za katero obstaja veliko zanimanje med strokovno in širšo publiko. Predstavljeno pa bo tudi pridobivanje energije iz alternativnih energetskih virov npr. bioplin, rastlinsko olje itn.

Na srečanju se določena podjetja predstavijo tudi s sodobnimi traktorji in stroji, ne smemo pozabiti da večina ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike izhaja iz vrst uporabnikov sodobne kmetijske tehnike.

Za dodatne informacije v zvezi s srečanjem se lahko obrnete na naslednje predstavnike Društva kmetijske tehnike Slovenije:
mag. Jože Dular, predsednik Društva kmetijske tehnike Slovenije, tel.: 031 619 970
g. Marjan Južnik, član organizacijskega odbora srečanja, tel.: 041 875 479
dr. Viktor Jejčič, podpredsednik društva in vodja organizacijskega odbora srečanja, tel.: 041 220 656

Komentiranje tega prispevka je onemogočeno.